Vastgoed: investeren in gronden en gebouwen in Roemenie

Sinds de toetreding tot de Europese Unie is het eenvoudiger
geworden om grond aan te kopen in Roemenië. EU-burgers die
in Roemenië wonen, kunnen sinds 1 januari 2007 grond kopen.
EU-burgers die niet in Roemenië wonen, kunnen vanaf 2012
grond kopen.
 
Landbouwgrond kan pas vanaf 2014 door EU-burgers
worden aangekocht. EU-burgers die in Roemenië wonen,
kunnen wel al vanaf 2007 landbouwgrond in eigendom hebben.
 
Het is echter niet toegestaan de grond voor andere doeleinden
te gebruiken.
 
Buitenlanders die nu al grond in eigendom willen hebben,
kunnen het verbod omzeilen door een Roemeense rechtspersoon
op te richten. Roemeense rechtspersonen met 100 procent
buitenlands kapitaal mogen namelijk wel land kopen.
 
Buitenlanders, die niet in Roemenie woonachtig zijn, kunnen dus
alleen door oprichting van een Roemeense onderneming land
kopen.
 
Bezit van gebouwen is niet verboden voor buitenlanders.
 
Voordat de overeenkomst gesloten wordt, is de koper verplicht
informatie in te winnen over het perceel en een uittreksel uit het
kadaster op te vragen. Als het stuk grond geregistreerd staat als
agrarisch land, mag het in beginsel niet gebruikt worden voor
commerciële activiteiten. Hiervoor kan de koper een verzoek tot
bestemmingswijziging indienen bij het districtskantoor van het
NationalAgency of Cadastre.
 
Een cruciale rol bij het kopen van grond is het Certificate of
Urbanism. Hierin staat vermeld wat wel of niet op het perceel is
toegestaan: welk gedeelte maximaal bebouwd mag worden, tot
welke hoogte, de voorgeschreven materialen en andere
technische specificaties.
 
Het certificaat vormt de basis voor het krijgen van een
bouwvergunning. Pas na ontvangst van de bouwvergunning kan
met de werkzaamheden gestart worden. Officieel moet een
vergunning binnen dertig dagen worden afgegeven, maar in de
praktijk neemt de procedure meer tijd in beslag doordat
autoriteiten om aanvullende documentatie verzoeken.
Als dan ook de vergunningen van de nutsbedrijven (water, gas,
riolering en elektriciteit) en de milieuvergunning binnen zijn, kan
met de bouw worden begonnen. Pas wel op, deze procedure kan
tot tien maanden in beslag nemen. De assistentie van een
architect en een advocaat is hierbij onontbeerlijk.
 
Onroerendgoedtransacties tussen Roemenen en buitenlanders
moeten worden geregistreerd. Alle transacties die verband
houden met Roemeens onroerend goed, zoals constructie,
montage, toezicht, advies en technische assistentie moeten
worden bijgehouden. Bovendien moeten individuele personen die
vijf of meer gebouwen verhuren, belasting betalen over hun
inkomsten hieruit. Het tarief bedraagt 16%.
 
Zoals gebruikelijk in Oost Europa beschikt iedereen die
verstandig handelt over sterke niet officiële netwerken, waarbij
het in personen gestelde vertrouwen gestoeld is op jarenlange
ervaring die men met hen heeft. Er is een grote gevoeligheid
voor het verstrekken van “vertrouwelijke” informatie over zaken
en personen (wat we in het algemeen in Nederland en Belgie over elkaar
vertellen kan u in Oost Europa gauw een kennis kosten). Het zal
u nauwelijks lukken zonder officiële machtigingen of legitimatie
bij instanties ook maar iets gedaan te krijgen.
 
Het communisme heeft diepe wonden achtergelaten omdat in die
periode vrijwel iedereen elkaar wantrouwde en dat soms zelfs
binnen het eigen gezin.
 
Wellicht kunt u zich tegen deze achtergrond voorstellen dat
openbare en officiële kanalen door de Roemeense bevolking
zoveel mogelijk gemeden worden en dat makelaars slechts
langzaam aan vertrouwen en daarmee aan populariteit zullen
winnen.
 
De makelaar zal ook de eigendom papieren, kadaster, betaling
aan de nutsbedrijven, belasting etc. controleren. In het
algemeen word er een commissie van 2-3% over het aankoop
bedrag berekend en heel soms meestal in Boekarest 3-5%. Vaak
weegt dit op tegen het risico dat je neemt als je buiten
makelaars om onroerend goed koopt in Roemenie. Ook hier is,
net als in Nederland en Belgie, fraude op de vastgoed markt een
makkelijke manier om geld (uw geld) te verdienen.
 
Let allereerst op de aantrekkelijkheid van de locatie; er bestaan
schitterende gebouwen op werkelijk idioot slechte locaties,
indien men u iets laat zien let dan goed op de omgeving. In de
provincie al gauw ca. 20 km om het object en in Boekarest het
gehele district en de direct naastgelegen districten.
 

Belastingen bij verkoop.

 
Onroerend goed dat minder dan drie jaar in eigendom
was:

 
3 procent voor inkomen tot 200.000 lei (ongeveer 57.420
euro); 6.000 lei (ongeveer 1.723 euro) plus 2 procent voor
inkomen boven 200.000 lei.
 
Onroerend goed dat meer dan drie jaar in eigendom was:
 
2 procent voor inkomen tot 200.000 lei (ongeveer 57.420
euro); 4.000 lei (ongeveer 1.148 euro) plus 1 procent voor
inkomen boven 200.000 lei.
 
www.cibr.be voor verdere begeleiding